QUY ĐỊNH THAM GIA

Quy định về thông tin đăng ký thành viên :
 1. Thông tin cá nhân: khi truy cập vào https://www.banthe.net , bạn phải đăng nhập bằng tài khoản Facebook hoặc Google+
  • Để đảm bảo bạn có khả năng truy cập vào https://www.banthe.net và các tính năng một cách đầy đủ.
  • Để đảm bảo bạn sẽ nhận được những thông báo liên quan đến tài khoản, giao dịch của mình nhanh chóng và chính xác.
  • Để giải quyết thuận tiện và nhanh chóng nhất các khiếu nại phát sinh trong quá trình giao dịch tại http://banthe.net
 2. Thông tin tài khoản: bạn cần khai báo chính xác tất cả thông tin liên quan đến tài chính bao gồm: số tiền nạp, rút, giao dịch, số tài khoản Ngân hàng, tài khoản:
  • Để đảm bảo bạn được nhận tiền vào chính xác tài khoản mong muốn.
  • Để đảm bảo mọi giao dịch tài chính thành công và minh bạch.
  • Để sử dụng các tính năng thanh toán nâng cao của https://www.banthe.net
 3. Trách nhiệm của https://www.banthe.net :
  • Bảo mật tuyệt đối thông tin cá nhân và thông tin tài khoản của bạn.
  • Không bán, trao đổi thông tin của bạn cho bên thứ ba.
  • Có trách nhiệm hướng dẫn, cung cấp cho Bạn các thông tin, tài liệu cần thiết để sử dụng https://www.banthe.net
  • Có thể khóa, tạm ngừng hoặc giới hạn truy nhập của bạn vào dịch vụ.
  • Thông báo đầy đủ cho bạn khi có những hành vi tác động, thay đổi, cập nhật, quá hạn liên quan đến thông tin của bạn.
 4. Trách nhiệm của thành viên:
  • Khai báo đầy đủ và chính xác các thông tin cá nhân và tài chính.
  • Cập nhật thường xuyên khi có thay đổi về những thông tin trên.
  • Bảo mật tối đa thông tin cá nhân của mình, không nên trao đổi, cho mượn tài khoản của bạn.
  • Đối với những giao dịch thanh toán, bạn phải lưu giữ các thông tin liên quan đến giao dịch đó, để có căn cứ đối chiếu khi cần thiết. Trong trường hợp bạn không lưu giữ được thông tin để chứng minh cho giao dịch đó Http://banthe.net coi như giao dịch thanh toán đó.